tel: (67) 255 44 85

ul. Księdza Kanonika Thiela 3, 64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie

Menu

Konglomerat marmurowy - aglomarmur

Konglomerat marmurowy - aglomarmur

Konglomerat marmurowy, inaczej aglomarmur wykorzystywany jest na całym świecie do produkcji, parapetów, blatów, posadzek, okładzin ścian, schodów oraz fasad.

Konglomerat jest produktem przemysłowym, gdzie wykorzystuje się odłamki naturalnego marmuru dokładnie wyselekcjonowane (około 95%) łącząc je przy pomocy żywicy pełniącej rolę spoiwa, dzięki temu ich właściwości techniczne są lepsze od właściwości technicznych materiału naturalnego, czyli marmuru, granitu lub kwarcu, z których zostały one wyprodukowane.

Produkt końcowy posiada parametry fizyczno mechaniczne podobne, a nawet często przewyższające kamień naturalny wchodzący w jego skład. Do tego dochodzą zalety takie jakie daje produkcja przemysłowa w sensie kontroli, jedności koloru i jakości.
Z upływem lat i postępem technologii pojęcie konglomeratu zmieniło się ujmując dodatkowo:

  1. konglomeraty otrzymane z dodatkiem barwników, otrzymując w ten sposób odcienie i efekty chromatyczne nie istniejące w naturze
  2. aglomeraty, których bazą nie jest marmur, lecz kwarc, tworząc w ten sposób produkty ekstremalnie odporne o różnorodnych zastosowaniach.

Konglomeraty - DANE TECHNICZNE

  1. szerokość od 10cm do 1,24m
  2. grubości: 2, 3cm
  3. dlugość do 3,05m

Co najczęściej wykonujemy z konglomeratów?

Z konglomeratów najczęściej wykonywane są: schody o małym natężeniu ruchu i parapety wewnętrzne.

Facebook Twitter Google+ Pinterest